Fundaţia Sigismund Toduţă >>

BIOGRAFIE

- studii
- profesorul
- doctoratul
- directorul
- opinii

OPERA

- compoziţii
- scrieri
- premii
- discografie

DOCUMENTA

- fotografii
- manuscrise
- muzică
- bibliografie

Creaţia muzicală
Muzică vocal-simfonică

- Missa pentru cor mixt cu acompaniament de orchestră (1937)
- Psalm 97 pentru cor mixt, solişti şi orchestră (1937)
- Psalm 133 pentru cor, solişti şi orchestră (1939)
- Mioriţa balada-oratoriu pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri populare varianta V. Alecsandri (1957-1958)
- Copiii cântă Suită pentru cor de voci egale şi orchestră de coarde, versuri de Ana Voileanu-Nicoară (1960)
- Balada steagului pentru soprană, cor mixt şi orchestră, versuri de Victor Tulbure (1961)
- Pe urmele lui Horea oratoriu pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri populare (1978)
- Meşterul Manole operă-oratoriu în trei acte, după drama omonimă de Lucian Blaga (1980-1983)
- 4 Lieduri pentru soprană şi orchestră, versuri de W. Shakespeare, Fr. V. Schoeber, R. M. Rilke, Ch. Baudelaire (1988)

Muzică simfonică şi concertantă

- Eglogă pentru orchestră mare (1933)
- Trei schiţe simfonice pentru orchestră mare (cca. 1936)
- Variaţiuni simfonice pentru orchestră mare (1940)
- Concertul (nr. 1) pentru pian şi orchestră închinat unui mare român (1943)
- 4 Intabulaturi pentru lăută de Valentin Greff Bakfark transcriere pentru orchestră de coarde (1950)
- Divertisment pentru orchestră de coarde (1951)
- Concertul nr. 1 pentru orchestră de coarde (1951)
- Simfonia I (1954)
- Simfonia a II-a în re minor, cu orgă, în memoria lui George Enescu (1956)
- Simfonia a III-a Ovidiu (1957)
- Uvertura festivă (1959)
- Simfonia a V-a (1962/1975)
- Concertul pentru suflători şi percuţie (1975)
- Concertul nr. 2 pentru orchestră de coarde (1972-73)
- Concertul nr. 3 pentru orchestră de coarde in stile antico (1974)
- Stampe vechi pentru orchestră de coarde (1974)
- Simfonietta in antico stile (1977)
- Concertul nr. 4 pentru orchestră de coarde şi orgă (1980)
- Concertul pentru flaut şi orchestră de coarde (1983)
- Concertul (nr. 2) pentru pian şi orchestră (1986)
- Concertul pentru oboi şi orchestră de coarde (1989)

Muzică instrumentală de cameră

- Cvartet de coarde (1936)
- Preludiu pentru pian (f.a.)
- Părintele Hubic văzut de Dr. S. Toduţă pentru pian (1940)
- Piesă [fără titlu] pentru pian (f.a.)
- Passacaglia pentru pian (1941)
- 3 Schiţe pentru pian (1944)
- Sonatina pentru pian (1950)
- Suită de cântece şi dansuri pentru pian (1951)
- Sonata pentru flaut şi pian (1952)
- 10 Colinde pentru pian (1952)
- Sonata pentru violoncel şi pian (1952)
- Sonata (nr. 1) pentru vioară şi pian (1953)
- Adagio pentru violoncel şi pian (1954)
- Sonata pentru oboi şi pian (1955)
- 4 Schiţe pentru arpă (1958)
- 4 Piese pentru pian (cca. 1958)
- 6 Piese pentru pian (cca. 1960)
- 3 Piese pentru arpă (1978)
- Trenia pentru pian (1970)
- Preludiu Coral Toccata pentru pian (1973-74)
- Terţine pentru pian (1975)
- Joko 4 piese pentru arpă (1978)
- pentru pace pentru pian (1987)
- Sonata nr. 2 pentru vioară şi pian (1981)
- Sonatina pentru vioară şi pian (1981)
- 6 Piese pentru oboi solo (1981)
- Simfonia B-A-C-H pentru orgă (1984)
- 7 Coral-preludii pentru orgă (1985)
- [Recitativo] pentru pian (cca. 1985)
- Sonata nr. 2 pentru flaut şi pian (1987-88)
- Sonata pentru flaut solo (1989)
- Sonata pentru violoncel solo (1989)

Muzică corală

- Liturghia (nr. 1) Sf. Ioan Gură-de-Aur în stilul melodiilor bisericeşti din Blaj pentru cor mixt (1937)
- Psalm 23 pentru cor mixt (1937)
- Psalm 97 pentru cor mixt şi orgă (1938)
- Psalm 133 pentru solişti, cor şi orchestră (1939)
- Arhaisme pentru cor mixt, versuri Mihai Celarianu (1942)
- 20 Coruri pentru voci egale (1958-59)
- 5 Melodii bănăţene pentru voci egale bărbăteşti (1955-58)
- 10 Coruri mixte (1950-56)
- 15 Coruri mixte (1969)
- Triptic pentru voci egale, versuri Ana Voileanu -Nicoară (1951)
- Norul pentru voci egale, versuri Vlaicu Bârna (1951)
- Cântec de leagăn în formă de canon pentru voci egale (1955)
- Imn pentru pace pentru cor de copii, cu acompaniament de pian, versuri Vlaicu Bârna (1956)
- Codrule, când te-am trecut pentru voci bărbăteşti (1960)
- Înălţimi pentru voci bărbăteşti, versuri ştefan Bitan (1961)
- 2 Madrigale pe versuri de Dante pentru cor mixt (1965)
- 6 Cântece populare (1973)
- La râul Babilonului pentru cor mixt (1974)
- Liturghia (nr. 2, 1974)
- Cântec pentru pionieri pentru cor de copii şi pian, versuri de Ana Voileanu--Nicoară (1976)
- La curţile dorului 3 madrigale pe versuri de Lucian Blaga (1978)
- 4 Madrigale pe versuri de Lucian Blaga pentru cor mixt (1981)
- 10 Miniaturi corale pentru voci egale, versuri populare
- 3 Coruri pentru voci egale versuri Lucian Blaga (1986)
- Doină 1, Doină 2, Joc pentru voci egale şi pian, versuri populare (1985)
- 2 Coruri pentru voci egale, versuri A. Blandiana(1989-90)

Lieduri

- Somnoroase păsărele pentru voce(S),versuri Mihai Eminescu, (1942)
- Tăcerea ta , pentru voce (S), versuri Octavian Goga (1943)
- Curcubeul dragostei , pentru voce (S), versuri Mihai Beniuc (1947)
- Bureţi , pentru voce (S), versuri Vlaicu Bârna (1951)
- Dac-aş fi , pentru voce (S), versuri de Ioan Brad (1952)
- 4 Cântece populare pentru voce (Bas) şi pian (1953/1961)
- 9 Mai 1895 , pentru voce (T), versuri Lucian Blaga (1956)
- La obârşie, la izvor , pentru voce (T), versuri Lucian Blaga (1956)
- Colindă , pentru voce (T), versuri Lucian Blaga (1957)
- Melancolie , pentru voce (T), versuri Lucian Blaga (1957)
- Insomnii , pentru voce (S), versuri de Lucian Blaga (1977)
- 14 Lieduri pentru voce şi pian (3 pentru MS, 3 pentru T, 3 pentru Bar., 5 pentru Bas-Bar.), versuri Lucian Blaga (1978-1980)
- 16 Lieduri pentru voce şi pian, pentru MS, versuri Ana Blandiana (1982, 1984, 1986)
- 5 Lieduri pentru voce (S) şi pian, versuri W. Shakespeare, Fr. v. Schober, Ch. Baudelaire, R. M. Rilke, E. Montale (1987)
- 5 Lieduri pentru voce (Bar. sau MS) şi pian, versuri Lucian Blaga (1983/1988)