Fundaţia Sigismund Toduţă >>

BIOGRAFIE

- studii
- profesorul
- doctoratul
- directorul
- opinii

OPERA

- compoziţii
- scrieri
- premii
- discografie

DOCUMENTA

- fotografii
- manuscrise
- muzică
- bibliografie

Sigismund Toduţă şi Clasa de compoziţie (1958)
Profesorul Sigismund Toduţă


Încerc un sentiment de satisfacţie deplină urmărind zborul spre înălţimi al foştilor mei discipoli. Cuvântul lor în competiţia valorilor creatoare marchează o prezenţă în care sălăşluiesc prolegomenele unei şcoli de compoziţie clujene, investită cu perspectivele unui viitor deosebit de luminos.

Sigismund Toduţă

S.Toduţă se impune ca un reformator al noii şcoli de compoziţie, printr-o activitate didactică îndelungată şi de prestigiu, o metodologie aparte şi un număr însemnat de studenţi... A predat aproape toate disciplinele teoretice, începând cu Teorie - Solfegiu - Dictat (1948-1949), continuând cu Armonie, Contrapunct, Fugă, Forme (1949-1955) şi culminând cu Compoziţia (începând din 1949, iar în perioada 1955-1973 - în exclusivitate). Aşadar, din multipla perspectivă a formaţiei sale componistice, interpretative, muzicologice şi pedagogice, ca sintetizator al unor atât de valoroase tradiţii filtrate de personalitatea gândirii proprii, S.Toduţă va reuşi să atingă un nivel maxim al viziunii muzicale, accesibil în cazuri extrem de rare. Tot astfel, personalitatea sa exprimată în planul creaţiei printr-un şir impresionant de lucrări în toate genurile muzicale, s-a impus în ultimele decenii drept un nume de vârf al componisticii româneşti, aşa cum, probabil, după Enescu, muzica noastră nu a mai avut. Slujind cu neţărmurită dăruire pedagogia compoziţiei timp de un sfert de secol şi atingând prin aceasta un alt prag înalt al unui crez profund, profesorul S.Toduţă a contribuit substanţial la formarea unui număr de circa 20 compozitori, dintre care mulţi se află în primele rânduri ale componisticii româneşti contemporane, slujesc învăţământul sau împărtăşesc meşteşugul său componistic peste hotare.
Dan Voiculescu, Hans Peter Türk, S.Toduţă şi şcoala componistică clujeană, în "Lucrări de muzicologie", vol.15, Cluj, 1984.