Muzică

Fragmente audio / video din lucrările compozitorului Sigismund Toduță.

Ninuca Oşanu – Sonatină pentru pian, Semplice non troppo legato

Ninuca Oşanu – Sonatină pentru pian, Semplice, un poco giocoso

Ninuca Oşanu – Sonatină pentru pian, Molto legiero e galo

Orchestra simfonică a Filarmonicii din Cluj-Napoca – Concerto no. 2 for strings orchestra, Preludio

Orchestra simfonică a Filarmonicii din Cluj-Napoca – Concerto no. 2 for strings orchestra, Fuga

Orchestra simfonică a Filarmonicii din Cluj-Napoca – Concerto no. 2 for strings orchestra, Toccata

Orchestra simfonică a Filarmonicii din Târgu Mureş – Concerto no. 4 for strings orchestra and organ

Orchestra simfonică a Filarmonicii din Cluj-Napoca – Concerto for winds and percussion

Ninuca Oşanu Pop – Passacaglia pentru pian de Sigismund Toduță