Selective Bibliography

*** Lucrări de muzicologie, vol. 14, anniversary volume, “Gh. Dima” Music Conservatory, 1978, Cluj-Napoca, 1979, signed by: Romeo Ghircoiaşiu, Constantin Râpă, Gheorghe Firca, Ede Terényi, Dan Voiculescu, Hans Peter Türk, Cornel Ţăranu, Vasile Herman, Rodica Oană-Pop, Sofia Gelman-Kiss, Michaela Caranica-Fulea, Ninuca Oşanu-Pop, Ştefan Angi, Ilie Balea.
*** Studii toduţiene, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2004, signed by: Vasile Herman, Cornel Ţăranu, Dan Voiculescu, Ştefan Angi, Gabriel Banciu, Mihai Ghircoiaşiu, Valentin Timaru, Hans Peter Türk, Ninuca Oşanu-Pop, Dorina Mangra, Hilda Iacob, Tatiana Marcu.
*** Sigismund Toduţă – Destăinuiri, Documente, Mărturii, anniversary volume, 2008, published by the “Sigismund Toduţă” Foundation and Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, signed by: Ninuca Oşanu Pop (supervisor), Mihai Ghircoiaş, Ana-Maria Bularca.
*** Lucrări de muzicologie, vol. 22, volume dedicated to Sigismund Toduţă’s Centennial, Academia de Muzică “Gh. Dima” and Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2008, signed by: Cornel Ţăranu, Octavian Lazăr Cosma, Ştefan Angi, Gabriel Banciu, Elena Chircev, Ecaterina Banciu, Constantin Secară, Hilda Iacob, Iulia Mare, Francisc László, Hans Peter Türk, Dan Voiculescu, Gheorghe Firca, Sofia Ghelman-Kiss, Laura Manolache, Nelida Nedelcuţ, Lucian Ghişa, Constantin Râpă, Carmen Plaian, Doina Haplea, Corina Bura, Mirela Mercean-Ţârc, Tatiana Oltean.
*** Intermezzo – Revista Academiei de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca, September 2008, Year I, No. 1, volume dedicated to Sigismund Toduţă’s Centennial, signed by: Cornel Ţăranu, Hilda Iacob, Alexandra Făgărăşan, Iulia Mare, Tatiana Oltean, Oana Andreica, Ana-Maria Bularca, Ion Brad, Corneliu Madru, Ştefan Angi, Nelida Nedelcuţ, Doina Modola, Ninuca Oşanu-Pop.
*** Lucrări de muzicologie, vol. 26 (No. 1/2011), in memoriam Sigismund Toduţă, Academia de Muzică “Gh. Dima” and MediaMusica Publishing House, Cluj-Napoca, 2011, signed by: Dieter Acker, Hans Peter Türk, Ninuca Oşanu-Pop, Ştefan Angi, Hilda Iacob, Mirela Mercean-Ţârc, Jacqueline Fontyn, Oana Balan.

***

Encyclopédie de la musique, vol. III, Paris, Ed. Fasquelle, 1961.
Enciclopedia della musica, vol. IV, Milano, Ed. Ricordi, 1964.
Szabolcsi Bence, Tóth Aladár, Zenei lexikon, Zenemükiadó Vállalat, Budapest, 1965.
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, vol. 13, Ed. Bärenreiter, 1966.
La musica: dizionario, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1971.
Riemanns Musik-Lexikon, Ergänzungsband, Personenteil, vol. II, Mainz, Ed. Schott’s Söhne, 1975.
Larousse, dicţionar de mari muzicieni, Editura Univers Enciclopedic, Bucharest, 2000.
Muzicieni din Romania-Lexicon (Viorel Cosma),  vol. IX, Editura Muzicală, Bucharest, 2006.

* * *

Sbârcea, George, Prima audiţie a Simfoniei a III-a de S. Toduţă, in: “Muzica”, No. 10, Bucharest, 1957.
Popovici, Doru, “Balada steagului” de Sigismund Toduţă, in: “Muzica”, No. 7, Bucharest, 1961.
Leahu, Alexandru, Simfonia a II-a de S. Toduţă, in: “Muzica”, No. 10, Bucharest, 1963.
Berger, Wilhelm-Georg, Ghid pentru muzica instrumentală de cameră, Editura Muzicală, Bucharest, 1965.
Herman, Vasile, Sigismund Toduţă, in: “Muzica”, No. 6, Bucharest, 1965.
Popovici, Doru, Muzica corală românească, Editura Muzicală, Bucharest, 1966.
Ţăranu, Cornel, Oratoriul “Mioriţa” de Sigismund Toduţă, in: “Lucrări de muzicologie”, vol. 5, Conservatorul Gh. Dima, Cluj, 1969.
Vancea, Zeno, Creaţia muzicală românească, vol. I, II, Editura Muzicală, Bucharest, 1968-1978.
Popovici, Doru, “Formele muzicale ale barocului în operele lui J. S. Bach” de Sigismund Toduţă ; in: “Muzica”, Bucharest, No. 11/1969.
Ţăranu, Cornel, Mioriţa. Balada-oratoriu de Sigismund Toduţă, in: “Muzica”, No. 12, Bucharest, 1969.
Hoffman, Alfred, Oratoriul ”Mioriţa” de Sigismund Toduţă, in: “Muzica”, Bucharest, No.10/1970.
Cosma Viorel, Muzicieni români, Lexicon, Editura Muzicală, Bucharest, 1970.
Drăgoi V., Constantin, Sigismund Toduţă, in: “Muzica”, No. 9, Bucharest, 1970.
Stoianov, Carmen, Mioriţa în creaţia a trei compozitori români : Paul Constantinescu, Anatol Vieru, Sigismund Toduţă, in: “Studii de Muzicologie”, vol. X, Editura Muzicală, Bucharest, 1974.
Vartolomei, Luminiţa, Concerto per archi no. 2, de Sigismund Toduţă, in: “Muzica”, Bucharest, No. 2/1975.
Oană-Pop, Rodica, Passacaglia pentru pian de S. Toduţă, in: “Muzica”, No. 11, Bucharest, Nov. 1975.
Berger, Wilhelm-Georg, Muzica simfonică modernă-contemporană, 1930-1950, Ghid, vol. IV, Editura Muzicală, Bucharest, 1976.
Berger, Wilhelm-Georg, Muzica simfonică contemporană, 1950-1970, Ghid, vol. V, Editura Muzicală, Bucharest, 1977.
Vancea, Zeno, Sigismund Toduţă, in: “Muzica”, Bucharest, No. 4/1977.
Marbé, Myriam, În căutarea veşnicului Bach sau “Formele muzicale ale barocului” de Sigismund Toduţă, in: “Muzica”, Bucharest, No. 7/1979.
Barbu, Casiu, Oratoriul “Pe urmele lui Horea” de S. Toduţă, in: “Steaua”, No. 1, Cluj-Napoca, Jan. 1979.
Popescu, Mihai, Repertoriul general al creaţiei muzicale româneşti, Editura Muzicală, Bucharest, vol. I, 1979, vol. II, 1981.
Voiculescu, Dan, Türk, H. P., S. Toduţă şi şcoala componistică clujeană, in “Lucrări de muzicologie”, vol.15, Cluj, 1984.
Petecel, Despina, Muzicienii noştri se destăinuie, vol. II, Editura Muzicală a U. C. M. R., Bucharest, 1995.
Popovici, Doru, Liedurile lui Sigismund Toduţă, in: “Muzica”, No. 1, Bucharest, 1993.
Voiculescu, Dan, Sigismund Toduţă şi doctoratul în muzicologia din România, in: “Muzica”, No. 2, Bucharest, 1998.
Firca, Gheorghe, Sigismund Toduţă, in: “Reflexe ale memoriei”, Editura Univers Enciclopedic, Bucharest, 1999.
Gherman, Liliana, Marginalii la Concertul (nr. 2) pentru pian şi orchestră de S. Toduţă, in: “Studii de teoria artei”, ARTES, No. 2-3, Iaşi, 1999.
Iacob, Hilda, Modalul cromatic în creaţia compozitorului Sigismund Toduţă, in “Muzica”, No.1 (45), Bucharest, 2001
Firca, Clemensa Liliana, Modernitate şi avangardă în muzica ante-şi interbelică a sec. XX, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucharest, 2002.
Sandu-Dediu, Valentina, Muzica românească între 1944-2000, Editura Muzicală, Bucharest, 2002.
Iacob, Hilda, Aspecte stilistice în creaţia vocală şi vocal-simfonică a lui S. Toduţă, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.
Boire, Paula, Comprehensive Study of Romanian Art Song, E. Mellen Press Lewiston, vol.3, New-York, 2002.
Gavriş, Mihaela, Sonatele cu pian ale lui Sigismund Toduţă – nel mezzo dell’ camino, Editura Arpeggione, Cluj-Napoca, 2005.
Voiculescu, Dan, Polifonia sec. XX, Editura Muzicală, Bucharest, 2005.
Banciu, Ecaterina, Arhetipuri estetice ale relaţiei Ethos – Affectus în istoria muzicii, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2006.
Sandu-Dediu, Valentina, Rumänische Musik nach 1944, PFAU-Verlag, Saarbrücken, 2006.
Ţârc, Mirela, Articularea formei în simfoniile compozitorilor clujeni din a doua jumătate a sec. XX, Editura Universităţii Oradea, 2007.
Gorea, Luminiţa, Rolul solistic al flautului în creaţia clujeană a sec. XX, Editura MediaMusica, 2007.
Solomon, Adrian; Solomon, Carmen; Buzaşi, Ion, Sigismund Toduţă şi Blajul, Editura Buna Vestire, Blaj, 2008.
Roman, Delia, Universul expresiv al liedului românesc reflectat în interpretarea creaţiei lui Sigismund Toduţă, Editura Risoprint, Cluj, 2008.
Roman, Delia, Elemente de limbaj şi stilistica interpretării liedurilor lui Sigismund Toduţă, Editura Risoprint, Cluj, 2008.
Marc, Aurel, Excelenţa oboiului în creaţia Marilor Maeştri; Sigismund Toduţă – creaţia pentru oboi, Editura MediaMusica, 2008.Târc Mercean, Mirela, ARS INVENTIO IN THE B.A.C.H. SYMPHONY FOR ORGAN SOLO BY SIGISMUND TODUTA – in “Musica”- Studia Universitatis Babeş–Bolyai, No.1/ 2008, Cluj-Napoca, 2008.
Banciu, Ecaterina, Itinerarii muzicologice: Mozart, Puccini, Toduţă, Terényi, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009.
Duţică, Gheorghe, In căutarea ordinii arhetipale. O abordare tipologică a invariantilor structurali in creaţia lui Sigismund Toduţă, in Lucrări de muzicologie, vol. 22, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009.
Ionaşcu, Stelian, PSALM BY THE RIVERS OF BABYLON AS PART OF SIGISMUND TODUTAS CHORAL OUTPUT, in “Musica”- Studia Universitatis Babeş–Bolyai, No.1/ 2009, Cluj-Napoca, 2009.
Dimoftache, Veturia, Sigismund Toduţă– evocare, in “Muzica”, No. 3, Bucharest, 2010.
Cristescu, Constanţa, Sigismund Toduţă şi stilul liturgic de la Blaj, Editura Arpeggione, 2011.
Oltean, Tatiana, Mitul Meşterului Manole in lumna binomului creator  Sigismund Toduta-Lucian Blaga, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012.
Balan,  Oana, Lucrarile pentru pian solo de Sigismund Toduţă, Editura Risoprint, Cluj, 2013.
Rimbu, Romeo, Crochiu al scolii clujene de compozitie, focalizat pe analiza simfoniilor mentorului ei, Sigismund Toduta, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2012.
Rimbu, Romeo, Oratoriul Miorita de Sigismund Toduţă, Editura Universitatii din Oradea, Oradea, 2012.
Rimbu, Romeo, Miorita in creaţia compozitorilor români, Editura Universitaţii din Oradea, 2012.
Duţică, Luminiţa, Concertul pentru orchestră in creaţia compozitorilor români, vol.1-2, Editura Muzicală, Bucharest, 2013.
Târc Mercean, Mirela, Variaţiuni simfonice pentru orchestrade Sigismund Toduţă – consideraţii istorice şi stilistice, in “Musica”- Studia Universitatis Babeş–Bolyai, No.1/2015, Cluj-Napoca, 2015.