Fundația Sigismund Toduță

Fundaţia Sigismund Toduță a fost înfiinţată în 1991 în memoria compozitorului, creatorului de şcoală muzicală Sigismund Toduţă (1908-1991).


Locuinţa din strada cu acealaşi nume, în care Sigismund Toduţă şi-a trăit ultimii săi 30 de ani, adăposteşte Casa memorială deschisă şi închinată acestui mare muzician transilvan.


Fundaţia are menirea de a păstra şi propaga creaţia componistică şi muzicologică a lui Sigismund Toduţă, de a stimula cercetarea operei sale prin acordarea de premii şi burse de studiu.

Istoricul

Fundației S. Toduță

Misiunea

Fundației S. Toduță

Evenimentele

organizate