Istoric

După trecerea compozitorului în eternitate, cu participarea şi sprijinul a 40 de membri fondatori, în 8 iulie 1991 comunitatea muzicală clujeană hotărăşte înfiinţarea unei Fundaţii cu scopul de a păstra şi valorifica imensa moştenire sprirituală a mentorului şcolii muzicale clujene.

Dr. Georg Todutza, fiul şi unicul moştenitor al compozitorului, apreciază iniţiativa şi lasă în custodia acestei organizaţii non-profit, ca un viitor patrimoniu, toată biblioteca, arhiva şi manuscrisele regasite în casa unde neuitatul său tată şi-a trăit ultimii treizeci de ani de intensă viaţă creatoare (1960 – 1991). Mai mult, valoarea operei toduţiene va fi susţinută, împlinită peste timp prin drepturile de autor cuvenite, puse la dispoziţia Fundaţiei, timp de 70 ani, prin generozitatea aceluiaşi dr. Georg Todutza, în 2004.

Cu avizul dat de Ministerul Culturii şi contractul de spaţiu încheiat imediat, în iulie 1991, cu Primăria Cluj, la 17 mai 1992, ora 11, s-a deschis oficial sediul Fundaţiei Sigismund Toduţă. Nenumăraţi muzicieni, personaliăţi ale culturii clujene au admirat pentru prima dată locul de viaţă şi creaţie al neuitatului Maestru. În aceeaşi seară, în sala Studio, Academia de Muzică “G. Dima” a organizat un concert omagial cu opusuri semnate de Toduţă.

În primii ani, doi dintre valoroşii săi discipoli, compozitorii Hans Peter Türk şi Dan Voiculescu, absolut devotaţi, au reuşit inventarierea ştiinţifică a tuturor celor 4500 de titluri de creaţie, carte şi documente.

Odată cu cercetarea atentă a acestui valoros patrimoniu, arhiva şi fondul de carte al Fundaţiei se extinde continuu, cu o generoasă implicare şi participare a conducerii ei succesive.

Membrii fondatori ai Fundației Sigismund Toduță

8 iulie 1991

 1. Grigore ZANC
 2. Ştefan PASCU
 3. Alexandru FARCAŞ
 4. Cornel ŢĂRANU
 5. Dan VOICULESCU
 6. Hans Peter TÜRK
 7. Gerda TÜRK
 8. Ninuca Oşanu POP
 9. Aurel MARC
 10. Gavril COSTEA
 11. Emil SIMON
 12. Edith SIMON
 13. Florin MIHĂESCU
 14. Valentin TIMARU
 15. Maria TIMARU
 16. Eduard TERENYI
 17. Liviu GHITEA
 18. Francisc LASZLO
 19. Dora COJOCARU
 20. Cristian MISIEVICI
 21. Constantin RÎPĂ
 22. Diana RÎPĂ
 23. L.Ilse HERBERT
 24. Ileana PRADA
 25. Graziella GEORGIA
 26. Carmen OPRIŞANU
 27. Voichiţa TINIŞ
 28. Alexandru MELAC
 29. Gheorghe ROŞU
 30. Cornel GROZA
 31. Victor DUMĂNESCU
 32. Bujor DÎNŞOREANU
 33. Georgeta ANGHEL
 34. Victoria NICOLAE
 35. Alexandru MARC
 36. Grigore POP
 37. Doina HAPLEA
 38. Ioan HAPLEA
 39. Pavel PUŞCAŞ
 40. Mihail GUTTMAN

Consiliile de conducere ale Fundației Sigismund Toduță

1991 – 1996

 • Prof. univ. dr. Hans Peter Türk – Președinte
 • Prof. univ. dr. Dan Voiculescu – Secretar general
  Membri:
 • Prof. univ. Alexandru Farcaș
 • Prof. univ. dr. Cornel Ţăranu
 • Prof. univ. Ninuca Pop
 • Emil Simon, dirijor
 • Prof. Mihail Guttman

1996 – 2001

 • Prof. univ. dr. Dan Voiculescu – Președinte
 • Prof. Mihai Ghircoiaş – Secretar general
 • Prof. dr. Hilda Iacob – Secretar – Trezorier
  Membri:
 • Prof. univ. Alexandru Farcaș, rector AMGD
 • Prof. univ. dr. Cornel Ţăranu
 • Conf. univ. Adrian Pop, Filarmonica “Transilvania”
 • Ciprian Rusu, redactor Radio Cluj
 • Prof. Teodora Tugui, director Liceul de Muzică “S. Toduţă”
 • Prof. Mihail Guttman

2001 – 2006

 • Prof.univ.dr. Ninuca Oşanu Pop, A.M. G.D. – Președinte
 • Prof. univ. dr. Dan Voiculescu, U.N.M.B – Vicepreședinte de onoare
 • Prof. Mihai Ghircoiaş – Secretar general
 • Prof. dr. Hilda Iacob – Secretar – Trezorier
  Membri:
 • Prof. univ. Aurel Marc, rector A.M.G.D.
 • Acad. prof. univ. dr. Cornel Ţăranu
 • Conf. univ. dr. Adrian Pop
 • Ciprian Rusu, redactor Radio Cluj
 • Prof. Nicolae Dăian, Liceul de Muzică “S. Toduţă”
 • Prof. Mihail Guttman, Liceul de Muzică “S. Toduţă”

2006 – 2012

 • Prof. univ. dr. Ninuca Oşanu Pop – Președinte
 • Prof. univ. dr. Gabriel Banciu – Vicepreședinte
 • Prof. Mihai Ghircoiaș – Secretar știinţific – Trezorier
 • Prof. dr. Hilda Iacob – Secretar știinţific
  Membri:
 • Prof. univ. dr. Cornel Ţăranu
 • Prof. univ. dr. Adrian Pop
 • Prof. univ. dr. Aurel Marc
 • Dr. Dorina Mangra, Filarmonica „Transilvania”
 • Ciprian Rusu, redactor Radio Cluj
 • Prof. Mihail Guttman

2012 – azi

 • Prof. univ. dr. Ecaterina Banciu – Președinte
 • Prof. Mihai Ghircoiaș – Secretar știinţific – Trezorier
  Membri:
 • Prof. univ. dr. Vasile Jucan, rector AMGD
 • Prof. univ. dr. Adrian Pop
 • Prof. univ. dr. Cornel Groza
 • Conf. univ. dr. Mihaela Gavriş
 • Conf. univ. dr. Cristian Bence Muk