Misiune

Competențe

Principalele activităţi pe care Fundaţia Sigismund Toduţă le realizează sunt: organizarea anuală a unui Simpozion de muzicologie în jurul datei de 17 mai (data naşterii compozitorului) şi a unui Concurs internaţional de interpretare muzicală Sigismund Toduţă din doi în doi ani. Prin simpozionul de muzicologie, la care au participat personalităţi de vază ale vieţii muzicale din România, se încearcă perpetuarea memoriei compozitorului clujean şi stimularea cercetării creaţiei toduţiene din perspecive muzicologice, stilistice şi estetice. Concursul de interpretare adresat tinerilor muzicieni din ţară şi străinătate vizează în primul rând continuarea tradiţiei interpretării creaţiei toduţiene şi în acelaşi timp propagarea acesteia în rândul generaţiei tinere de muzicieni; iar în al doilea rând se doreşte răsplătirea muzicienilor tineri pentru efortul şi implicarea lor în promovarea creaţiei române culte în general şi toduţiene în special, contribuind astfel la afirmarea unor artişti reprezentativi în context naţional şi european.

Publicaţii

Pentru a facilita accesul la creaţia toduţiană, prin grija Fundaţiei, s-au realizat, până în prezent, următoarele tipărituri:

La Editura MediaMusica a Academiei de Muzică G. Dima, Cluj-Napoca:

Lucrări pianistice, vol I: Passacaglia, Sonatina, Suită de cântece şi dansuri şi Preludiu-Coral Toccata; 1998, volum îngrijit de Dan Voiculescu;
Lucrări pianistice, vol II: Părintele Hubic văzut de Dr. S. Toduţă, Trei Schiţe, Zece colinde, Patru piese pentru pian, Şase piese pentru pian, Trenia, Terţine, …pentru pace, Recitativo; 1999, volum îngrijit de Dan Voiculescu;
Concert pentru oboi, corn englez/oboe d’amore şi orchestră de coarde; 2001, ediţie apărută sub îngrijirea lui Aurel Marc.

La Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România:
Sonata a II-a pentru flaut şi pian, 1994.

La Editura Arpeggione, Cluj-Napoca:

Sonata pentru flaut solo; 2000; volum îngrijit de Dan Voiculescu;
Sonata pentru violoncel solo; 2000, volum îngrijit de Dan Voiculescu;
Şase piese pentru oboi solo; 2001, volum îngrijit de Aurel Marc;
Simfonia B.A.C.H. pentru orgă solo; 2001, volum îngrijit de Dan Voiculescu;
Şapte coral preludii pentru orgă; 2001, volum îngrijit de Hans Peter Türk;
Sonatina pentru vioară şi pian; 2003, ediţie îngrijită de Cipriana Gavrişiu;
Sonata pentru violoncel şi pian; 2004, ediţie îngrijită de Mihaela Gavriş;
5 Lieduri inedite pentru soprană şi pian; 2006, îngrijit de Mihai Ghircoiaş;
4 Cântece populare pentru bas şi pian; 2006, îngrijit de Mihai Ghircoiaş;
5 Lieduri pentru tenor şi pian; 2006, îngrijit de Mihai Ghircoiaş şi Tatiana Marcu;
5 Lieduri pentru mezzosoprană şi pian; 2006, îngrijit de Ninuca Oşanu Pop;
5 Lieduri pentru soprană; 2006, îngrijit de Ninuca Oşanu Pop;
Lucrări pianistice, vol II: Părintele Hubic văzut de Dr. S. Toduţă, Trei Schiţe, Zece colinde, Patru piese pentru pian, Şase piese pentru pian, Trenia, Terţine, …pentru pace, Recitativo, ediţia a II-a, 2007;
Lucrări pianistice, vol I: Passacaglia, Sonatina, Suită de cântece şi dansuri şi Preludiu-Coral-Toccata, ediţia a II-a, 2008.

Opera Omnia Documenta Sigismund Toduţă

Colecţia Documenta intitulată Sigismund Toduţă Opera Omnia are ca scop editarea în format digital, în ediţie princeps, a operei componistice integrale a maestrului şcolii clujene de compoziţie, oglindindu-i documentar drumul creaţiei de la manuscrisele de etapă la tipăriturile operelor finite.

Ideea editării creaţiei lui Toduţă în totalitatea ei a apărut în urmă cu câţiva ani, treptat, după finalizarea listei şi cunoaşterea numărului de lucrări terminate. Fără îndoială, promovarea muzicii sale prin partituri ar trebui făcută de o mare editură muzicală; dar până vom ajunge la această rezolvare ideală, Fundaţia Sigismund Toduţă, condusă astăzi de prof. univ. dr. Ninuca Oşanu Pop, a hotărât, împreună cu muzicologul Constanţa Cristescu, să aleagă varianta editării manuscriselor toduţiene prin scanare, păstrare în format digital şi listare. în acest fel, interpreţii vor putea ajunge mai uşor în posesia unei partituri originale, iar muzicologii vor avea şansa abordării mai profunde a feluritelor aspecte de scriitură, de tehnică, de retorică, atât de necesare pentru cuvenita aşezare a creaţiei lui Toduţă în paginile istoriei muzicii româneţti moderne.

Totalitatea compoziţiilor muzicale şi a scrierilor care privesc geneza acestora însumează 150 de manuscrise, cu un total de peste 200 de piese sau peste 15.000 pagini. Scrierile muzicologice ale lui Sigismund Toduţă, de aproximativ o mie de pagini, şi ele extrem de importante pentru cultura muzicologică românească, şi nu numai, vor fi integrate unui alt proiect de editare.

Principalii parteneri şi colaboratori ai acestui proiect sunt Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi Academia de muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca.

Organizarea materialului pentru editare pe CD în ediţie princeps se face după următoarele criterii:
1. – instrumentul căruia sunt destinate compoziţiile: voce solo, instrument solo, formaţie corală, formaţie camerală, orchestră, vocal-simfonic, operă;
2. – ciclul tematic general;
3. – sursa de inspiraţie predominantă, declarată sau depistată de exegeţi;
4. – criterii subsidiare, derivate din primele trei, după caz.

Radu Constantinescu a scris despre acest proiect în următorul articol:
Radu Constantinescu – Un proiect rarisim: Opera Omnia Sigismund Toduţă – Interviu cu Mihai Ghircoiaş în Ziarul Financiar, 6 iulie 2007, http://www.zf.ro/ziarul-de-duminica/un-proiect-rarisim-opera-omnia-sigismund-toduta-3078473/

Premiile Sigismund Toduţă

Fundaţia clujeană, prin statutul ei esenţial de promovare a muzicii româneşti, a muzicii lui Toduţă în particular, a hotărât de la început să acorde premii speciale pentru cele mai alese interpretări, la binecunoscute concursuri naţionale.

Concursul internaţional de interpretare Jeunesse musicales, Bucureşti:

1996 – Premiant: Alina Pocinte (Lituania)

Concursul de interpretare Carl Filtsch, Sibiu:

1995 – Premiant: Stavomir Saranok (Ucraina)

1996 – Premiant: Penka Roleva (Bulgaria)

Concursul de interpretare a muzicii româneşti S. Toduţă, Bistriţa:

1993 – Premiant: Horea Haplea

1996 – Premiant: Dan Alexandru Constantinescu

1997 – Premiant: Radu Ştefănescu

2005 – Premianți: Nastasia Iacob, Luisa Rîpă, Syma Katerin Pop, Daniel Boţac

2006 – Premianți: Andrei Voica, Laura Chiorean, Melinda Deac

2007 – Premianți: Paul Moldovan, Laur Hrebiuc, Marton Haaz

2008 – Premianți: Izabela Pop, Melinda Deac, Raluca Perşa

2009 – Premianți: Diana Săsărman, Oana Mureşan, Timea Belinski, Larisa Iordache

2014 – Premianți: Ştefan Şimonca-Opriţa, Alexandra Noemi Kisfaludi, Vladuţ Sărmaş, Radu Prisada

2015 – Premianți: Cristian Niculae-Moldovan, Ştefan Şimonca-Opriţa, Diana Iliuţ, Denis C. Ursan

Concursul de interpretare a muzicii româneşti, Deva:

2008 – Premianți: Mihaela Fodor, Mira Gavriş

2010 – Premianți: Raluca Adina Ilovan, Orsolya Olah

Concursul de interpretare instrumentală, Sighetu-Marmaţiei:

2014 – Premiant: Ovidiu Groza

2015 – Premiant: Manuela Ţǎrmure

Concursul Tinere talente, Oradea:

2011 – Premiant: Iulia Iacob (Cluj-Napoca)

Concursul de interpretare Ferdinand Weiss, Cluj-Napoca:

2009 – Premiant: Luiza Fatyol

Concursul internaţional de interpretare instrumentală Gh. Dima, Cluj-Napoca:

1992 – Premianți: Hilda Şerdean (muzicologie), Adriana Suciu, Cristina Mureşanu (interpretare)

2009 – Premiant: Kakaeru Khiku (Japonia)

2009 – Premiant: Bence Haáz (Cluj-Napoca)

Concursul de muzică de camerǎ Duo pianistic, Cluj-Napoca:

2010 – Premianți: Anamaria Stamp & Smaranda Grigorian, Cristian Duca & Bogdan Dumbrǎvanu

Concursul internaţional de dirijat coral, Cluj-Napoca, A.M.G.D.:

2008 – Premiant: Rodica Trandafir

Finala Olimpiadei Naţionale de muzicǎ:

2007, Cluj-Napoca – Premiant: Ionuţ Alexandru Hergane (Reşita)

2008,  Bacău – Premiant: Alexandra Blejeru (Bucureşti)

În 1985 compozitorul S. Toduţǎ oferea din drepturile sale de autor, 10 premii speciale celor mai buni elevi ai Liceului de muzică din Cluj-Napoca.
În 2002 Fundaţia care-i poartă onorantul nume, a hotărât să ofere anual un premiu special celui mai merituos elev al aceluiaşi liceu:

2002 – Premiant: Teodor Ţârlea

2003 – Premiant: Georgiana Fodor

2004 – Premiant: Alin Octavian Lup

2005 – Premiant: Leonard Furda

2006 – Premiant: Mira Gavriş, Octavia Marc

2007 – Premiant: Aurelia Vişovan

2008 – Premiant: Ion Storojenco

2009 – Premiant: Zsofia Reman

2010 – Premiant: Raluca Perşa

Bursa de studiu Sigismund Toduţă

Dorinţa de a sprijini afirmarea şi evoluţia tinerilor compozitori, muzicieni şi interpreţi pe care şi-a exprimat-o atât verbal cât şi în scris, a fost îndeplinită prin acordarea de burse anuale pentru studenţii Secţiei Compoziţie – Muzicologie, prin organizarea Concursurilor de compoziţie din 1997 şi 1999. Nobilul său gest din 1985 de a acorda un premiu anual celui mai bine apreciat elev al Liceului de Muzică din Cluj, a fost reluat şi continuat, evidenţiind nume cu care muzica românească se va mândri.

Simpozionul de muzicologie Sigismund Toduţă

Simpozioanele de muzicologie organizate anual în luna mai la sediul Fundaţiei sau la Academia de Muzică Gheorghe Dima, devenite tradiţionale, au contribuit decisiv la cunoaşterea aprofundată a creaţiei lui Sigismund Toduţă. Efectul acestor cercetări este resimţit de toată comunitatea muzicală românească prin editarea unui prim volum de Studii toduţiene (Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2004) la care au contribuit cu articole: Vasile Herman, Dan Voiculescu, Cornel Ţăranu, Ştefan Angi, Gabriel Banciu, Mihai Ghircoiaş, Valentin Timaru, Hans Peter Türk, Ninuca Oşanu Pop, Dorina Mangra, Hilda Iacob şi Tatiana Marcu.