Compoziții

Muzică vocal-simfonică

 • Missa pentru cor mixt cu acompaniament de orchestră (1937)
 • Psalm 97 pentru cor mixt, solişti şi orchestră (1937)
 • Psalm 133 pentru cor, solişti şi orchestră (1939)
 • Mioriţa balada-oratoriu pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri populare – varianta V. Alecsandri (1957-1958)
 • Copiii cântă – Suită pentru cor de voci egale şi orchestră de coarde, versuri de Ana Voileanu-Nicoară (1960)
 • Balada steagului pentru soprană, cor mixt şi orchestră, versuri de Victor Tulbure (1961)
 • Pe urmele lui Horea oratoriu pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri populare (1978)
 • Meşterul Manole operă-oratoriu în trei acte, după drama omonimă de Lucian Blaga (1980-1983)
 • 4 Lieduri pentru soprană şi orchestră, versuri de W. Shakespeare, Fr. V. Schoeber, R. M. Rilke, Ch. Baudelaire (1988)

Muzică simfonică şi concertantă

 • Eglogă pentru orchestră mare (1933)
 • Trei schiţe simfonice pentru orchestră mare (cca. 1936)
 • Variaţiuni simfonice pentru orchestră mare (1940)
 • Concertul (nr. 1) pentru pian şi orchestră închinat unui mare român (1943)
 • 4 Intabulaturi pentru lăută de Valentin Greff Bakfark transcriere pentru orchestră de coarde (1950)
 • Divertisment pentru orchestră de coarde (1951)
 • Concertul nr. 1 pentru orchestră de coarde (1951)
 • Simfonia I (1954)
 • Simfonia a II-a în re minor, cu orgă, în memoria lui George Enescu (1956)
 • Simfonia a III-a Ovidiu (1957)
 • Uvertura festivă (1959)
 • Simfonia a V-a (1962/1975)
 • Concertul pentru suflători şi percuţie (1975)
 • Concertul nr. 2 pentru orchestră de coarde (1972-73)
 • Concertul nr. 3 pentru orchestră de coarde in stile antico (1974)
 • Stampe vechi pentru orchestră de coarde (1974)
 • Simfonietta in antico stile (1977)
 • Concertul nr. 4 pentru orchestră de coarde şi orgă (1980)
 • Concertul pentru flaut şi orchestră de coarde (1983)
 • Concertul (nr. 2) pentru pian şi orchestră (1986)
 • Concertul pentru oboi şi orchestră de coarde (1989)

Muzică instrumentală de cameră

 • Cvartet de coarde (1936)
 • Preludiu pentru pian (f.a.)
 • Părintele Hubic văzut de Dr. S. Toduţă pentru pian (1940)
 • Piesă [fără titlu] pentru pian (f.a.)
 • Passacaglia pentru pian (1941)
 • 3 Schiţe pentru pian (1944)
 • Sonatina pentru pian (1950)
 • Suită de cântece şi dansuri pentru pian (1951)
 • Sonata pentru flaut şi pian (1952)
 • 10 Colinde pentru pian (1952)
 • Sonata pentru violoncel şi pian (1952)
 • Sonata (nr. 1) pentru vioară şi pian (1953)
 • Adagio pentru violoncel şi pian (1954)
 • Sonata pentru oboi şi pian (1955)
 • 4 Schiţe pentru arpă (1958)
 • 4 Piese pentru pian (cca. 1958)
 • 6 Piese pentru pian (cca. 1960)
 • 3 Piese pentru arpă (1978)
 • Trenia pentru pian (1970)
 • Preludiu – Coral – Toccata pentru pian (1973-74)
 • Terţine pentru pian (1975)
 • Joko – 4 piese pentru arpă (1978)
 •  … pentru pace pentru pian (1987)
 • Sonata nr. 2 pentru vioară şi pian (1981)
 • Sonatina pentru vioară şi pian (1981)
 • 6 Piese pentru oboi solo (1981)
 • Simfonia B-A-C-H pentru orgă (1984)
 • 7 Coral-preludii pentru orgă (1985)
 • [Recitativo] pentru pian (cca. 1985)
 • Sonata nr. 2 pentru flaut şi pian (1987-88)
 • Sonata pentru flaut solo (1989)
 • Sonata pentru violoncel solo (1989)

Muzică corală

 • Liturghia (nr. 1) Sf. Ioan Gură-de-Aur în stilul melodiilor bisericeşti din Blaj pentru cor mixt (1937)
 • Psalm 23 pentru cor mixt (1937)
 • Psalm 97 pentru cor mixt şi orgă (1938)
 • Psalm 133 pentru solişti, cor şi orchestră (1939)
 • Arhaisme pentru cor mixt, versuri Mihai Celarianu (1942)
 • 20 Coruri pentru voci egale (1958-59)
 • 5 Melodii bănăţene pentru voci egale bărbăteşti (1955-58)
 • 10 Coruri mixte (1950-56)
 • 15 Coruri mixte (1969)
 • Triptic pentru voci egale, versuri Ana Voileanu -Nicoară (1951)
 • Norul pentru voci egale, versuri Vlaicu Bârna (1951)
 • Cântec de leagăn în formă de canon pentru voci egale (1955)
 • Imn pentru pace pentru cor de copii, cu acompaniament de pian, versuri Vlaicu Bârna (1956)
 • Codrule, când te-am trecut pentru voci bărbăteşti (1960)
 • Înălţimi pentru voci bărbăteşti, versuri ştefan Bitan (1961)
 • 2 Madrigale pe versuri de Dante pentru cor mixt (1965)
 • 6 Cântece populare (1973)
 • La râul Babilonului pentru cor mixt (1974)
 • Liturghia (nr. 2, 1974)
 • Cântec pentru pionieri pentru cor de copii şi pian, versuri de Ana Voileanu–Nicoară (1976)
 • La curţile dorului – 3 madrigale pe versuri de Lucian Blaga (1978)
 • 4 Madrigale pe versuri de Lucian Blaga pentru cor mixt (1981)
 • 10 Miniaturi corale pentru voci egale, versuri populare
 • 3 Coruri pentru voci egale versuri Lucian Blaga (1986)
 • Doină 1, Doină 2, Joc pentru voci egale şi pian, versuri populare (1985)
 • 2 Coruri pentru voci egale, versuri A. Blandiana(1989-90)

Lieduri

 • Somnoroase păsărele pentru voce(S),versuri Mihai Eminescu, (1942)
 • Tăcerea ta , pentru voce (S), versuri Octavian Goga (1943)
 • Curcubeul dragostei , pentru voce (S), versuri Mihai Beniuc (1947)
 • Bureţi , pentru voce (S), versuri Vlaicu Bârna (1951)
 • Dac-aş fi , pentru voce (S), versuri de Ioan Brad (1952)
 • 4 Cântece populare pentru voce (Bas) şi pian (1953/1961)
 • 9 Mai 1895 , pentru voce (T), versuri Lucian Blaga (1956)
 • La obârşie, la izvor , pentru voce (T), versuri Lucian Blaga (1956)
 • Colindă , pentru voce (T), versuri Lucian Blaga (1957)
 • Melancolie , pentru voce (T), versuri Lucian Blaga (1957)
 • Insomnii , pentru voce (S), versuri de Lucian Blaga (1977)
 • 14 Lieduri pentru voce şi pian (3 pentru MS, 3 pentru T, 3 pentru Bar., 5 pentru Bas-Bar.), versuri Lucian Blaga (1978-1980)
 • 16 Lieduri pentru voce şi pian, pentru MS, versuri Ana Blandiana (1982, 1984, 1986)
 • 5 Lieduri pentru voce (S) şi pian, versuri W. Shakespeare, Fr. v. Schober, Ch. Baudelaire, R. M. Rilke, E. Montale (1987)
 • 5 Lieduri pentru voce (Bar. sau MS) şi pian, versuri Lucian Blaga (1983/1988)