Scrieri muzicologice

 • Analisi di Responsoria feriae quintae, sextae et Sabathi in Hebdomada Sancta quator vocibus, una cum duabus Passionibus Matthaei et Joannis; e della Missa Lateranensis septem vocibus concinenda opere giovanili sconosciute di Giovanni Francesco Anerio, teză de doctorat (1938).
 • Polifonia instrumentală a Barocului, Conferinţă Timişoara, ms. (1943).
  Debussy, Conferinţă Timişoara, ms. (1944).
 • Îndemnul lui Caioni, în rev. „Tribuna”, Cluj Napoca, 8 febr. 1958.
 • Semnificaţia unui bicentenar (G. Fr. Haendel 1759-1959), în rev. „Tribuna”, Cluj Napoca, 28 mai 1959.
 • Anton Webern: Variaţiuni pentru pian op. 27 p. I, ms., (1966).
 • Formele muzicale ale Barocului în operele lui J. S. Bach, vol. I, vol. II (în colaborare cu Hans Peter Türk), vol. III (în colaborare cu Vasile Herman), Editura Muzicală, Bucureşti, 1969, 1973, 1978.
 • Invenţiunile şi Sinfoniile de Bach – contribuţii estetico-stilistice (în colaborare cu Hans Peter Türk, în rev. „Muzica”, Bucureşti, nr. 12/1975.
 • Ideea ciclică în sonatele lui George Enescu, în „Studii de muzicologie”, vol. 4, Bucureşti, 1968.
 • O nouă fază a dezvoltării ştiinţei şi culturii – doctoratul în muzicologie, în rev. „Muzica”, Bucureşti, nr. 6/1970.
 • Spre izvoadele adevărului, în rev. „Muzica”, Bucureşti, nr. 5/1971.
 • Imagini din activitatea compozitorului şi dirijorului Francisc Hubic, în vol. „Francisc Hubic”, CCES, Oradea, 1973.
 • Un aspect înnoitor al structurii vocale în tragedia lirică Oedip – Sprechgesang, în vol. „Simpozion George Enescu 1981”, Editura muzicală, Bucureşti, 1984.
 • Viziunea interpretativă a dirijorului Antonin Ciolan, ms. (1983).
 • Omagiu lui Marţian Negrea, în „Lucrări de Muzicologie”, vol. 15, Cluj-Napoca, 1984.
 • George Enescu – pedagogul, ms.
 • Muzica românească în contextul muzicii contemporane, ms.
 • Sub semnul înnoirii pedagogiei pianului, în „Lucrări de Muzicologie”, vol. 15, Cluj-Napoca, 1984.