Bibliografie selectivă

*** Lucrări de muzicologie, vol. 14, – volum aniversar — Conservatorul de Muzică “Gh. Dima”, 1978, Cluj-Napoca, 1979, în care semnează: Romeo Ghircoiaşiu, Constantin Râpă, Gheorghe Firca, Ede Terényi, Dan Voiculescu, Hans Peter Türk, Cornel Ţăranu, Vasile Herman, Rodica Oană-Pop, Sofia Gelman-Kiss, Michaela Caranica-Fulea, Ninuca Oşanu-Pop, Ştefan Angi, Ilie Balea.
*** Studii toduţiene, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2004, în care semnează: Vasile Herman, Cornel Ţăranu, Dan Voiculescu, Ştefan Angi, Gabriel Banciu, Mihai Ghircoiaşiu, Valentin Timaru, Hans Peter Türk, Ninuca Oşanu-Pop, Dorina Mangra, Hilda Iacob, Tatiana Marcu.
*** Sigismund Toduţă – Destăinuiri, Documente, Mărturii, volum aniversar 2008, editat de Fundaţia “Sigismund Toduţă” şi Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, semnat de: Ninuca Oşanu Pop (coordonator), Mihai Ghircoiaş, Ana-Maria Bularca.
*** Lucrări de muzicologie, vol. 22, – volum dedicat Centenarului Sigismund Toduţă -, Academia de Muzică “Gh. Dima” şi Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2008, în care semnează: Cornel Ţăranu, Octavian Lazăr Cosma, Ştefan Angi, Gabriel Banciu, Elena Chircev, Ecaterina Banciu, Constantin Secară, Hilda Iacob, Iulia Mare, Francisc László, Hans Peter Türk, Dan Voiculescu, Gheorghe Firca, Sofia Ghelman-Kiss, Laura Manolache, Nelida Nedelcuţ, Lucian Ghişa, Constantin Râpă, Carmen Plaian, Doina Haplea, Corina Bura, Mirela Mercean-Ţârc, Tatiana Oltean.
*** Intermezzo – Revista Academiei de Muzică “Gh. Dima”, Cluj-Napoca, septembrie 2008, anul.I, nr.1., volum dedicat Centenarului Sigismund Toduţă, în care semnează: Cornel Ţăranu, Hilda Iacob, Alexandra Făgărăşan, Iulia Mare, Tatiana Oltean, Oana Andreica, Ana-Maria Bularca, Ion Brad, Corneliu Madru, Ştefan Angi, Nelida Nedelcuţ, Doina Modola, Ninuca Oşanu-Pop.
*** Lucrări de muzicologie, vol. 26 (nr. 1/2011), in memoriam Sigismund Toduţă, Academia de Muzică “Gh. Dima” şi Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2011, în care semnează: Dieter Acker, Hans Peter Türk, Ninuca Oşanu-Pop, Ştefan Angi, Hilda Iacob, Mirela Mercean-Ţârc, Jacqueline Fontyn, Oana Bălan.
* * *
Encyclopédie de la musique, vol. III, Paris, Ed. Fasquelle, 1961.
Enciclopedia della musica, vol. IV, Milano, Ed. Ricordi, 1964.
Szabolcsi, Bence – Tóth Aladár, Zenei lexikon, Zenemükiadó Vállalat, Budapest, 1965.
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, vol. 13, Ed. Bärenreiter, 1966.
La musica – dizionario, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1971.
Riemanns Musik-Lexikon, Ergänzungsband, Personenteil, vol. II, Mainz, Ed. Schott’s Söhne, 1975.
Larousse, dicţionar de mari muzicieni, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000.
Muzicieni din Romania-Lexicon (Viorel Cosma), vol. IX, Editura Muzicală, Bucureşti, 2006.
* * *
Sbârcea, George, Prima audiţie a Simfoniei a III-a de S. Toduţă, în: “Muzica”, nr. 10, Bucureşti, 1957.
Popovici, Doru, “Balada steagului” de Sigismund Toduţă, în: “Muzica”, nr. 7, Bucureşti, 1961.
Leahu, Alexandru, Simfonia a II-a de S. Toduţă, în: “Muzica”, nr. 10, Bucureşti, 1963.
Berger, Wilhelm-Georg, Ghid pentru muzica instrumentală de cameră, Editura Muzicală, Bucureşti, 1965.
Herman, Vasile, Sigismund Toduţă, în: “Muzica”, nr. 6, Bucureşti, 1965.
Popovici, Doru, Muzica corală românească, Editura Muzicală, Bucureşti, 1966.
Ţăranu, Cornel, Oratoriul “Mioriţa” de Sigismund Toduţă, în: “Lucrări de muzicologie”, vol. 5, Conservatorul Gh. Dima, Cluj, 1969.
Vancea, Zeno, Creaţia muzicală românească, vol. I, II, Editura Muzicală, Bucureşti, 1968-1978.
Popovici, Doru, “Formele muzicale ale barocului în operele lui J. S. Bach” de Sigismund Toduţă; în: “Muzica”, Bucureşti, No. 11/1969.
Ţăranu, Cornel, Mioriţa. Balada-oratoriu de Sigismund Toduţă, în: “Muzica”, nr. 12, Bucureşti, 1969.
Hoffman, Alfred, Oratoriul ” Mioriţa” de Sigismund Toduţă, în: “Muzica”, Bucureşti, No.10/1970.
Cosma Viorel, Muzicieni români, Lexicon, Editura Muzicală, Bucureşti, 1970.
Drăgoi V., Constantin, Sigismund Toduţă, în: “Muzica”, nr. 9, Bucureşti, 1970.
Stoianov, Carmen, Mioriţa în creaţia a trei compozitori români – Paul Constantinescu, Anatol Vieru, Sigismund Toduţă, în: “Studii de Muzicologie”, vol. X, Editura Muzicală, Bucureşti, 1974.
Vartolomei, Luminiţa, Concerto per archi no. 2, de Sigismund Toduţă, în: “Muzica”, Bucureşti, No. 2/1975.
Oană-Pop, Rodica, Passacaglia pentru pian de S. Toduţă, în: “Muzica”, nr. 11, Bucureşti, nov. 1975.
Berger, Wilhelm-Georg, Muzica simfonică modernă-contemporană, 1930-1950, Ghid, vol. IV, Editura Muzicală, Bucureşti, 1976.
Berger, Wilhelm-Georg, Muzica simfonică contemporană, 1950-1970, Ghid, vol. V, Editura Muzicală, Bucureşti, 1977.
Vancea, Zeno, Sigismund Toduţă, în: “Muzica”, Bucureşti, Nr. 4/1977.
Marbé, Myriam, În căutarea veşnicului Bach sau “Formele muzicale ale barocului” de Sigismund Toduţă, în: “Muzica”, Bucureşti, Nr. 7/1979.
Barbu, Casiu, Oratoriul “Pe urmele lui Horea” de S. Toduţă, în: “Steaua”, nr. 1, Cluj-Napoca, ian. 1979.
Popescu, Mihai, Repertoriul general al creaţiei muzicale româneşti, Editura Muzicală, Bucureşti, vol. I, 1979, vol. II, 1981.
Petecel, Despina, Muzicienii noştri se destăinuie, vol. II, Editura Muzicală a U. C. M. R., Bucureşti, 1995.
Popovici, Doru, Liedurile lui Sigismund Toduţă, în: “Muzica”, nr. 1, Bucureşti, 1993.
Voiculescu, Dan, Sigismund Toduţă şi doctoratul în muzicologia din România, în: “Muzica”, nr. 2, Bucureşti, 1998.
Firca, Gheorghe, Sigismund Toduţă, în: “Reflexe ale memoriei”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999.
Gherman, Liliana, Marginalii la Concertul (nr. 2) pentru pian şi orchestră de S. Toduţă, în: “Studii de teoria artei”, ARTES, nr. 2-3, Iaşi, 1999.
Firca, Clemensa Liliana, Modernitate şi avangardă în muzica ante-şi interbelică a sec. XX, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2002.
Sandu-Dediu, Valentina, Muzica românească între 1944-2000, Editura Muzicală, Bucureşti, 2002.
Iacob, Hilda, Aspecte stilistice în creaţia vocală şi vocal-simfonică a lui S. Toduţă, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.
Gavriş, Mihaela, Sonatele cu pian ale lui Sigismund Toduţă – nel mezzo dell’ camin’, Editura Arpeggione, Cluj-Napoca, 2005.
Voiculescu, Dan, Polifonia sec. XX, Editura Muzicală, Bucureşti, 2005.
Banciu, Ecaterina, Arhetipuri estetice ale relaţiei Ethos – Affectus în istoria muzicii, Editura MediaMusica Cluj-Napoca, 2006.
Sandu-Dediu, Valentina, Rumänische Musik nach 1944, PFAU-Verlag, Saarbrücken, 2006.
Ţârc, Mirela, Articularea formei în simfoniile compozitorilor clujeni din a doua jumătate a sec. XX, Editura Universităţii Oradea, 2007.
Gorea, Luminiţa, Rolul solistic al flautului în creaţia clujeană a sec. XX, Editura MediaMusica, 2007.
Solomon, Adrian; Solomon, Carmen; Buzaşi, Ion, Sigismund Toduţă şi Blajul, Editura Buna Vestire, Blaj, 2008.
Roman, Delia, Universul expresiv al liedului românesc reflectat în interpretarea creaţiei lui Sigismund Toduţă, Editura Risoprint, Cluj, 2008.
Roman, Delia, Elemente de limbaj şi stilistica interpretării liedurilor lui Sigismund Toduţă, Editura Risoprint, Cluj, 2008.
Marc, Aurel, Excelenţa oboiului în creaţia Marilor Maeştri; Sigismund Toduţă – creaţia pentru oboi, Editura MediaMusica, 2008.
Banciu, Ecaterina, Itinerarii muzicologice: Mozart, Puccini, Toduţă, Terényi, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009.
Duţică, Gheorghe, În căutarea ordinii arhetipale. O abordare tipologică a invarianţilor structurali în creaţia lui Sigismund Toduţă, în “Lucrări de muzicologie”, vol. 22, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2009.
Cristescu, Constanţa, Sigismund Toduţă şi stilul liturgic de la Blaj, Editura Arpeggione, 2011.
Oltean, Tatiana, Mitul Meşterului Manole în lumina binomului creator Sigismund Toduţă – Lucian Blaga, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2012.
Bălan, Oana, Lucrările pentru pian solo de Sigismund Toduţă, Editura Risoprint, Cluj, 2013.
Rîmbu, Romeo, Crochiu al şcolii clujene de compoziţie, focalizat pe analiza simfoniilor mentorului ei, Sigismund Toduţă, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2012.
Rîmbu, Romeo, Oratoriul Mioriţa de Sigismund Toduţă, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2012.
Rîmbu, Romeo, Mioriţa în creaţia compozitorilor români, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 2012.
Duţică, Luminiţa, Concertul pentru orchestră în creaţia compozitorilor români, vol.1 – 2, Editura Muzicală, Bucureşti, 2013.